RODO

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

 

Zgodnie z przepisem art. 13 ust.1-2oraz art. 14 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

 

Administratorem Państwa danych jest TS PACK BIAŁOGARD Sp. z o.o. Sp. K.,
ul. Gdyńska 15, 78-200 Białogard

 1. Jak mogą Państwo uzyskać kontakt w administratorem Państwa danych osobowych?

Z Inspektorem danych osobowych mogą się Państwo skontaktować poprzez adres mailowy: biuro@chodakowscy.pl             lub telefonicznie: 94 312 28 42

 1. W jakim celu przetwarzane są Państwa dane?

Państwa dane są przetwarzane w celu przygotowywania ofert na produkowane przez nas produkty bądź usługi

W celu zawierania umów oraz ich wykonania, a także wystawiania faktur imiennych

 1. Czy Państwa dane są udostępniane podmiotom trzecim?

Państwa dane mogą zostać udostępnione tylko i wyłącznie pomiotom, które posiadają odpowiednie upoważnienia, nadane na podstawie stosownych przepisów prawa (instytucje państwowe)

 1. Jakie uprawnienia Państwu przysługują?
 2. prawo dostępu do treści swoich danych ( art. 15 RODO)
 3. prawo do sprostowania danych osobowych ( art.16 RODO)
 4. prawo do usunięcia danych osobowych na żądanie – prawo do bycia zapomnianym
  ( art. 17 RODO)
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych ( art. 18 RODO)
 6. prawo do przenoszenia danych na innego administratora ( art. 20 RODO)
 7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ( art. 21 RODO)
 8. Która instytucja jest organem nadzorującym w zakresie danych osobowych?

Organem nadzorującym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.